Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
TELEFON GÖRÜŞME PROGRAMI

                       >> TELEFON GÖRÜŞME PROGRAMI <<

 

TELEFON GÖRÜŞME GÜNÜ

KOĞUŞLAR

GÖRÜŞME SAAT ARALIĞI

ÇARŞAMBA

 

 

PERŞEMBE

 

 

*** Hükümlü ve tutuklular Çarşamba veya Perşembe günleri odalara göre programlanan saatler arasında

haftada bir kez olmak üzere 10 dakika süreyle telefon görüşmesi yapabilirler.

 

 

 

                                                    >> TELEFON GÖRÜŞ KURALLARI <<

 

Telefon görüşmeleri için gerekli evraklar nelerdir?

1-Telefon faturasının aslı (Ödendi Makbuzu Geçerli Değildir.)

2-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (fatura sahibinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesini ve nüfus müdürlüğünden alınan belge.)

3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Fatura sahibine ait)

4-İkametgah il muhaberi (fatura sahibine ait ve Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtardan)

5-Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi, sözleşmeyi yaptığı bayiinin kaşesi ve imzası gereklidir.

Bu belgeler açık veya kapalı görüş yoluyla veya posta vasıtasıyla Ceza İnfaz Kurumlarına ulaştırılabilir.

 

 

Tututlu-Hükümlülerin yapabileceği telefon görüşmesi hakkında genel bilgiler

1.) Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.
2.) Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,
b) Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,
c) Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır,
d) Olağanüstü hal dolayısıyla terör suçundan yatanlar 1. derece Anne,Baba,Kardeş,Eş,Çocuk,Kayınbaba,Kayınvalideleri ile görüşme sağlayabilirler.
e) Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,
f)Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir. Telefon yönlendirme veya hoparlör açarak görüşme yapılamaz.Aksi takdirde tutanak tutularak işlem başlatılır.
g) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir.

 

*** Hükümlü ve tutuklular Çarşamba veya Perşembe günleri odalara göre programlanan saatler arasında haftada bir kez olmak üzere 10 dakika süreyle telefon görüşmesi yapabilirler.

Adres

Bülbül Mh. Halil Rıfat Paşa Cd. No:10 Şebinkarahisar/GİRESUN

Telefon

0454 711 30 64

0454 711 43 48

E-Posta

ab223157isaretadalet.gov.tr