Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMINA İLİŞKİN KLAVYE TÜRÜ DUYURUSU
21.03.2022

           Şebinkarahisar Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına alımı yapılacak olan 16 sözleşmeli zabıt katibi sınavına esas olmak üzere ;


        Sözleşmeli Zabıt Katibi uygulamalı sınavı  09.05.2022  günü saat 09:00'da Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde yapılacak olup;

          1- Sınava katılacak adayların kendi klavyeleri ile sınava girebilecekleri (Adayların getirirecekleri klavyeler  USB girişli olmalıdır),

          2- Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup İçin ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 (doksan) kelime yazmak,

         3- Adayların uygulamalı sınavda en az 90 (doksan) kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarlan ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir,

       4- Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır)
          
            İlanen duyurulur. 21.03.2022

Adres

Bülbül Mh. Halil Rıfat Paşa Cd. No:10 Şebinkarahisar/GİRESUN

Telefon

0454 711 30 64

0454 711 43 48

E-Posta

ab223157isaretadalet.gov.tr