Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel Alımı Duyurusu
04.10.2023

T.C.
ŞEBİNKARAHİSAR
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

Komisyon Başkanlığımızca  Şebinkarahisar Merkez ve Mülhakat Adliyelerde istihdam edilmek üzere; Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin;

Sözlü sınav sonucu "BAŞARILI ASIL" olarak atanmaya hak kazanan adayların istenilen evrakları 16.10.2023 tarihine kadar Şebinkarahisar Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğünde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmesi feshedilecektir.

İlan tebliğ niteliğindedir. İlgililere ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 04.10.2023

Atanmaya Hak Kazanan Başarılı Asıl Adaylardan;
İSTENEN BELGELER;
1- Son öğrenim durumunu gösteren belge (Diploma) Komisyon Başkanlığı ya  da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği.
2- Bilgisayar / Daktilo Sertifikası (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği )
3- 2 adet biyometrik fotoğraf
4- Nüfus kayıt örneği
5- KPSS sınav sonuç  çıktısı
6- Askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı örneği)
7- Adli sicil sabıka kaydı (Bayanlar için eğer evli ise kızlık soyadı ve evlilik soyadı ile)
8- Sağlık beyanı
9- Mal bildirim formu
10- Hiçbir Kurum ve Kuruluşa Karşı Mecburi Hizmeti Bulunmadığına Dair Beyan Formu
11- Eş Durum Beyanı
12- Sözleşme Beyanı 
13-  Mahal Tercih Beyanı
14- Güvenlik Soruşturması Formu ( formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kulanılmaması gerekmektedir.)

 

EK-1       :Sağlık Beyan Formu
EK-2       : Mal Bildirim Formu
EK-3       : Mecburi Hizmetinin Bulunmadığına Dair Beyan Formu
EK-4       : Eş Durum Beyanı 
EK-5       : Sözleşme Beyanı 
EK-6       : Mahal Tercih Beyanı
EK-7       : Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Adres

Bülbül Mh. Halil Rıfat Paşa Cd. No:10 Şebinkarahisar/GİRESUN

Telefon

0454 711 30 64

0454 711 43 48

E-Posta

ab223157isaretadalet.gov.tr