Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Şebinkarahisar Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Hizmetli, Koruma Güvenlik Görevlisi , Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli Şoför sınavına başvurusu kabul edilenlere ilişkin duyuru
29.05.2023

 T.C 

ADALET BAKANLIĞI 

ŞEBİNKARAHİSAR 

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI 

                 

                 Adalet Komisyonu Başkanlığımızca Alımı Yapılacak olan sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Hizmetli,Şoför, Koruma ve Güvenlik görevlisi alımlarma esas olmak üzere;

                 KPSS puanı alımı yapılacak sayının 3 katı, zabıt katipliğinde 20 katı olan adayların yani son adayın puanının altında olan adayların başvuruları sınav ilanı gereği dikkate alınmamıştır.

                 Zabıt Katibi, Mübaşir, Hizmetli Şoför ve Koruma güvenlik alanlarından sadece birine müracaat edileceğinden hem komisyonumuza hemde baş komisyonlara başvuran adayların başvuruları sınav ilanı gereği dikkate alınmamıştır.

            Şoförlükte 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibariyle ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmayan adayların başvurulan sınav ilanı gereği dikkate alınmamıştır.

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLERİ ADAYLARINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR (uygulama sınav tarihi olan 9 Haziran 2023 Cuma günü Adalet Komisyonumuza teslim etmeleri)

1 -Diploma

2-Sertifîka veya transkript belgesi

3-KPSS belgesi

4-Sağlık beyanı

5-Mal bildirimi

6-Başka kurum ve kuruluşlarda adayın Zorunlu hizmetinin olup olmadığına ilişkin dilekçesi

7-Eşinin çalışıp çalışmadığına ilişkin beyan dilekçesi

8-Adli Sicil Kaydı

9-Askerlik durum belgesi

 

SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR ADA YLARINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR (Sözlü sınavdan önce adalet komisyonu Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir)

1 -Diploma

2-KPSS belgesi

3-Sağlık beyanı

4-Mal bildirimi

5-Başka kurum ve kuruluşlarda adayın Zorunlu hizmetinin olup olmadığına ilişkin dilekçesi

6-Eşinin çalışıp çalışmadığına ilişkin beyan dilekçesi

7-Adli Sicil Kaydı

8-Askerlik durum belgesi

 

SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ ADAYLARINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR (Sözlü sınavdan önce adalet komisyonu Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir)

1 -Diploma

2-Kpss Belgesi 

3-Sağlık beyanı

4-Mal bildirimi

5-Başka kurum ve kuruluşlarda adayın Zorunlu hizmetinin olup olmadığına ilişkin dilekçesi

6-Eşinin çalışıp çalışmadığına ilişkin beyan dilekçesi

7-Adli Sicil Kaydı

8-Askerlik durum belgesi

 

SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ ŞOFÖR ADA YLARINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR ( Uygulama sınavı 5 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacak olup uygulama sınavında ilgili evrakların Adalet Komisyonu Başkanlığımıza getirmelerı gerekmektedir)

1 -Diploma

2-KPSS belgesi

3-Sağlık beyanı

4-Mal bildirimi

5-Başka kurum ve kuruluşlarda adayın Zorunlu hizmetinin olup olmadığına ilişkin dilekçesi

6-Eşinin çalışıp çalışmadığına ilişkin beyan dilekçesi

7-Adli Sicil Kaydı

8-Askerlik durum belgesi

9-Ehliyet belgesi

 

SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ KORUMA VE GÜVENLİK ADAYLARINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR ( Boy ve kilo ölçümü 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak olup boy ve kilo ölçüm tarihinde ilgili evrakların Adalet Komisyonu Başkanlığımıza getirmeleri gerekmektedir)

1 -Diploma

2-Sağlık beyanı

3-Kpss belgesi 

4-Mal bildirimi

5-Başka kurum ve kuruluşlarda adayın Zorunlu hizmetinin olup olmadığına ilişkin dilekçesi

6-Eşinin çalışıp çalışmadığına ilişkin beyan dilekçesi

7-Adli Sicil Kaydı

8-Askerlik durum belgesi

9-Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı(Silahlı ibareli)

 

Zabıt Katibi başvurusu kabul edilip (klavye) uygulama sınavına çağrılanlara ilişkin liste

 

Şoför Başvurusu Kabul Edilenlere Ait Liste

 

Mübaşirlik Başvurusu Kabul Edilenlere Ait Liste

Koruma ve Güvenlik görevlisi sınavına başvurusu Kabul Edilenlere Ait Liste

Hizmetli Başvurusu Kabul Edilenlere Ait Liste

Adres

Bülbül Mh. Halil Rıfat Paşa Cd. No:10 Şebinkarahisar/GİRESUN

Telefon

0454 711 30 64

0454 711 43 48

E-Posta

ab223157isaretadalet.gov.tr