Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMUMUZ HAKKINDA

Şebinkarahisar K-2 Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuz : Şehir imar planı içerisinde ve Şebinkarahisar-Giresun karayolu üzerinde (Kuzeyinde) , Bülbül Mh. Ara Güler Cd. No:4-3/A adresi ve Şeyhler mevkiinde bulunmaktadır. Kuzeyinde İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, güneyinde şahıs arsaları , doğusunda Endüstri ve Meslek Lisesi bulunmakta olup , batısı ise ormanlık alanla çevrilidir. Ceza İnfaz Kurumumuzun ana girişi güney yönündedir. Adalet Sarayı'na uzaklığı ise yaklaşık 1 km'dir. Kurumumuzun Kapalı kısmı 1984 yılında, Açık kısmı ise 2009 yılında hizmete girmiştir. Kurmun tamamı hazineye ait 9.837 m2 arsa üzerine kurulmuştur. Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında birer adet nizamiye, Ziyaretçi kayıt ve bekleme salonu, kazan dairesi, kullanma suyu deposu ve merkezi sıcak su boyler kazanı bulunmaktadır. K-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzun standart kapasitesi 60 olup; arttırılmış kapasitesi ise 90' dır. Açık Ceza İnfaz Kurumumuzun kapasitesi ise 50 olarak belirlenmiştir.

Kurumumuz idare binası zemin üzerine 2 kat olarak inşa edilmiştir. İdare binası birinci katında kurum müdürü odası, psikolog odası; ikinci katında ise 2. müdür odası, infaz kalemi odası, muhasebe bürosu odası, emanet para ve ambar memurluğu odası, eğitim birimi-mektup okuma birimi ve kütüphane odası ile bilgisayar kumanda odası bulunmaktadır.Kapalı Ceza İnfaz Kudumu bölümünde ise kapalı ve açık avukat görüş yerleri, infaz koruma başmemur odası, üst katta ise aile görüş odası; 7 adet koğuş, kantin, çamaşırhane, jenaratör bölümü, bilgisayar sınıfı ile derslik odası, doktor muayenre odası(revir), berberhane ve 2 adet müşahade odası bulunmaktadır. Nizamiye girişinde ziyaretçiler için 2 adet küçük bekleme odaları ile danışma bölümü mevcuttur.

 

TEMEL AMACIMIZ

Anayasa'ya, Uluslararası Kanunlar'a ve Ulusal Mevzuat sistemine bağlı, insan haklarına saygılı olarak cezanın infaz edilmesi; infaz edilen süreç içerisinde suçluyu toplumdan ayırmak ve suçun ıslahını yapmak, hükümlü ve tutukluların; din, dil, ırk, mezhep, milliyet, cinsiyet, renk, felsefi inanç, sosyal köken, siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri, diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanmasını sağlamaktır.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında : Zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı kanunla belirlenerek; suça bulaşmış kişiler için öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlü/tutuklunun yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlü/tutuklunun yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek; kanun, nizam ve toplumsal kurallara saygılı, üretken, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumu kolaylaştırmaya çalışmaktır.

 

 

 

 

Adres

Bülbül Mh. Halil Rıfat Paşa Cd. No:10 Şebinkarahisar/GİRESUN

Telefon

0454 711 30 64

0454 711 43 48

E-Posta

ab223157isaretadalet.gov.tr